ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ កំណត់យកថ្ងៃ២០ សីហា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាទិវាជាតិនៃវេទិកា អន្តរសាសនាថ្នាក់ជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានកំណត់យកថ្ងៃ២០សីហា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជាទិវាជាតិនៃវេទិកាអន្តរសាសនាថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ដើម្បីជាការជួបជុំគ្នា នៅតាមបណ្តាខេត្ត-ស្រុក-ឃុំ-ភូមិ ជាមួយគ្រប់អ្នកកាន់សាសនាដូចជា សាសនាព្រះពុទ្ធ គ្រឹះ និងឥស្លាមជាដើម ៕

To Top