ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជា មិនតម្រូវឱ្យអ្នកដំណើរ មកពីបរទេសបង្ហាញសេចក្ដីប្រកាសសុខភាព និងបណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ទៀតទេ

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចបន្ដដកចេញវិធានការ សុខាភិបាលមួយចំនួន សម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីបរទេស ដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជា គឺមិនតម្រូវឲ្យបង្ហាញសេចក្ដីប្រកាស សុខភាពរបស់អ្នកដំណើរ និងបណ្ណ ឬវិញ្ញាបនបត្រចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ពេញលេញនៅពេលមកដល់កម្ពុជា ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top

ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២

SEA Game 2023