ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ផ្លូវការ ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្រ្ដីចិន មកកាន់កម្ពុជា

To Top