ព័ត៌មានជាតិ

សម្ដេចតេជោ ​ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូល ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ាន

ភ្នំពេញ៖ បន្ទាប់ពីអញ្ជើញជួបប្រជុំ ជាមួយតំណាងយុវជនអាស៊ាន រួចហើយនោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូល ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ាន-ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) ដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ សុខាភ្នំពេញ៕

To Top