ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន អញ្ជើញមកដល់កម្ពុជា ដើម្បីចូលរួម កិច្ចប្រជុំអាស៊ាន

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោក គីស៊ីដា ហ្វូមីអូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន បានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និង កិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ដែលកម្ពុជាទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ៕ ប្រភព៖ ទទក

To Top