ព័ត៌មានជាតិ

គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ អបអរសាទររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី៤០-៤១ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ

To Top