ព័ត៌មានជាតិ

គណៈប្រតិភូសភាប៉ាគីស្ថាន មកដល់កម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ អន្តរសភាអាស៊ាន លើកទី៤៣

ភ្នំពេញ៖ គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាប៉ាគីស្ថាន ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម Salahuddin សមាជិកសភាប៉ាគីស្ថាន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជាហើយ ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរសភាអាស៊ាន(AIPA)លើកទី៤៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ ។

To Top