ព័ត៌មានជាតិ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ចុះMOU ជាមួយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា ស្តីពី ភាពជាដៃគូ ដើម្បីលើកកម្ពស់ បណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹង មូលដ្ឋានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា (ស.ស.ក.ក) ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូដើម្បីលើកកម្ពស់ការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងមូលដ្ឋានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម បញ្ជិកាគណនេយ្យ និងពង្រីកការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានគាំទ្រដល់ការពង្រីកអាជីវកម្មនៃសហគមន៍កសិកម្ម ក្រោមអធិបតីភាពលោក ចាន់ សីហា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកបណ្ឌិត កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) ជាមួយលោកឧកញ៉ា ហង់ សុគន្ទ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ នៅស្នាក់ការកណ្តាលនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB)៕

To Top