ព័ត៌មានជាតិ

សមាគម អ្នកសារព័ត៌មាន កម្ពុជា-ចិន ប្ដេជ្ញាទប់ស្កាត់ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន សម្អុយពី​កម្ពុជា (វីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ លោក សយ សុភាព ប្រធានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាន កម្ពុជា-ចិន បានប្ដេជ្ញាចូលរួមចំណែក ក្នុងការទប់ស្កាត់រាល់ព័ត៌មានមិនពិត ឬព័ត៌មានសម្អុយ ពីកម្ពុជា គ្រប់រូបភាព ដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ។

ជាមួយគ្នានោះ លោក សយ សុភាព ក៏បានអំពាវនាវ ដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម ចូលរួមសហការ ដោយគប្បីកាត់បន្ថយ ចែករំលែកផ្សព្វផ្សាយអ្វី ដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ ដូចជាករណី ការចុះផ្សាយបែបបន្ទោសបង្អាប់ ខេត្តតាកែវ នាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះជាដើម។

ខ្លឹមសារលម្អិត សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

To Top