ព័ត៌មានជាតិ

នាវាឆ្មាំសមុទ្រឥណ្ឌា ចូលចតនៅកំពង់ផែ ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញ ៖ នាវាឆ្មាំសមុទ្រឥណ្ឌា ចំនួន១រឿង ឈ្មោះ ICGS SAMUDRA PAHREDAR បានចូលចតនៅកំពង់ផែ ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ រយៈពេល៦ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦-១១ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីប្រិតបត្តិការសម្អាតឆ្នេរ សហការជាមួយស្ថាប័ន យុវជនក្នុងស្រុក ៕

To Top