ព័ត៌មានជាតិ

លោក យឹម ស៊ីណន ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឡើងវិញ ក្រោយពីសរសេរលិខិតសុំព្រះរាជទានទោសពីព្រះមហាក្សត្រ និងសុំទោសសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

លោក យឹម ស៊ីណន ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឡើងវិញ ក្រោយពីសរសេរលិខិតសុំព្រះរាជទានទោសពីព្រះមហាក្សត្រ និងសុំទោសសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

To Top