ព័ត៌មានជាតិ

មេធាវីម្នាក់ អាចស្នើសុំប័ណ្ណ​ ជំនួយការមេធាវី យ៉ាងច្រើន៥រូប

ភ្នំពេញ ៖ គណៈមេធាវីកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ជំនួយការមេធាវី ដោយមេធាវីម្នាក់អាចមានសិទ្ធិ ស្នើសុំប័ណ្ណជំនួយការមេធាវី យ៉ាងច្រើន៥រូប ។

ការចេញសេចក្តីណែនាំនេះ ក្រោយគណៈមេធាវីកម្ពុជា ដែលមានលោក លី ច័ន្ទតុលា ជាប្រធាន បានសង្កេតឃើញថា លក្ខខណ្ឌ នៃការចេញប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួន ជំនួយការមេធាវីនៅពុំទាន់ច្បាស់លាស់ នាំឲ្យមានការតវ៉ា យោបល់ និងសំណូមពរផ្សេងៗគ្នា ពីសហភាតា លើការចេញប័ណ្ណសម្គាល់ ខ្លួនជំនួយការមេធាវីនេះ ។

ម្យ៉ាងក៏នៅមានជំនួយការមួយចំនួនតូច បានយកប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួន ទៅប្រើខុសពីតួនាទីនិងភារកិច្ចដែលមេធាវីបានប្រគល់ឲ្យ បណ្តាលឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស របស់មេធាវី និងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីទាំងមូល ៕

To Top