ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ចាត់ទុកវិស័យសុខាភិបាល និងអប់រំ ជាអាទិភាព

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា វិស័យសុខាភិបាល និងវិស័យអប់រំ នៅតែជាវិស័យដែលមានអាទិភាពសម្រាប់កម្ពុជាទាំងមូល ។

សម្តេចថា ក្នុងនោះ វិស័យសុខាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានមន្ទីរពេទ្យល្អៗស្ទើរតែនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត គឺត្រូវមានគ្រូពេទ្យល្អ ៕

To Top