ព័ត៌មានជាតិ

ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា នឹងយាងបំពេញ ព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅឥណ្ឌា ពីថ្ងៃទី២៩-៣១ ឧសភា

ភ្នំពេញ ៖ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងយាងបំពេញ ព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ពីថ្ងៃទី២៩ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ។

To Top