ព័ត៌មានជាតិ

សង្ឃឹមថា ឯកសារសព ពាណិជ្ជករឥណ្ឌា​ នឹងបញ្ចប់ថ្ងៃស្អែក

ខ្ញុំបានបញ្ជូនឯកសារសំណេីសុំរបស់គ្រួសារសពដែលបានផ្ញេីទៅកាន់ឯឧរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសដេីម្បីស្នេីសុំអោយជួយជំរុញលិខិតស្នាមបានឆាប់ដែលពួកគាត់អាចបញ្ជូនសពឱពុកទៅកាន់ក្រមគ្រួសារនៅប្រទេសឥណ្ឌា។ 

ថ្ងៃនេះ​ តាមការបញ្ជក់ពីភ្នាក់ងាររៀបចំក្រដាសស្នាមគឺនៅរងចាំតែក្រសួងការបរទេសបញ្ជក់(?)លេីឯកសារចុងក្រោយ​ ព្រោះក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបំពេញរួចអស់ហេីយ។ 

ប្រសិនបេីក្រសួងការបរទេសបញ្ជក់លេីឯកសារចុងក្រោយបានឆាប់ព្រឹកស្អែក​ គឺសពនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកានបាងកក​ ហេីយបន្តទៅដល់ព្រលានយន្តហោះឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី៣១​ ឧសភា។ ពេលនេះក្រុមគ្រួសារសពកំពុងរងចាំអស់រះពេល៦ថ្ងៃមកហេីយដោយក្រៀមក្រំបំផុត។ 

ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដែលបានដុតដៃដុតជេីងជួយដល់ក្រមគ្រួសារសពនៅប្រទេសឥណ្ឌា។

(Facebook page Duong Dara)

To Top