ព័ត៌មានជាតិ

១០ថ្ងៃខាងមុខ! សាំងធម្មតាតម្លៃ៤ ២០០រៀល និងម៉ាស៊ូត៣ ៩៥០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃ លក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃ២១-៣០ មិថុនា គឺប្រេងសាំងធម្មតាតម្លៃ៤ ២០០រៀល ធៀប១០ថ្ងៃមុន នៅដដែល ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ៣៩៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ឡើងថ្លៃ៥០រៀល ៕

To Top