ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋសភា នឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី១ នាថ្ងៃ៣១ សីហា

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី១ នីតិកាលទី៧ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ ក្រោមអធិបតីលោកស្រី ឃួន សុដារី លើរបៀបវារៈចំនួន២ ៕

To Top