ព័ត៌មានជាតិ

លោក​ កែវ​ រតនៈ​ សំណេះសំណាលមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងមន្ទីរក្រោមឱវាទដើម្បីពិនិត្យលទ្ធផលការងារជិត​៩០ថ្ងៃកន្លងមក និងដាក់ផែនការបន្ត

ភ្នំពេញ៖លោក​ កែវ​ រតនៈ​ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរ៉ែ​ និងថាមពល​ នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ បានអញ្ជើញសំណេះសំណាល ជាមួយមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលនិងមន្ទីរក្រោមឱវាទ ក្នុងគោលបំណង ប្រជុំពិនិត្យលទ្ធផលការងារជិត​ ៩០ថ្ងៃកន្លងមក និងដាក់ផែនការបន្ត ក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។

To Top