ព័ត៌មានជាតិ

កក់សំបុត្រអូប័រ ទៅលេងតាមបណ្តាកោះនានា បានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈ ក្រុមហ៊ុន ជី.ធី.វី.ស៊ី ស្ពីដប៊ូត

ភ្នំពេញ៖ សូមស្វាគមន៍ មកកាន់កំពង់ផែទូកទេសចរណ៍ ជី.ធី.វី.ស៊ី ស្ពីដប៊ូត លោកអ្នកអាចធ្វើការកក់សំបុត្រអូប័រ ទៅលេងតាមបណ្តារកោះនានា បានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈ ក្រុមហ៊ុន ជី.ធី.វី.ស៊ី ស្ពីដប៊ូត ជម្រើសដ៏ស៊ីវីល័យ ក្នុងការធ្វើដំណើរលើផ្លូវទឹករបស់លោកអ្នក ជី.ធី.វី.ស៊ី ស្ពីដប៊ូត កាន់តែមានទំនុកចិត្តនិងភាពងាយស្រួល ៖
អូបរ័ជួលឯកជន ទៅតាមបណ្តាកោះ នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

គោលដៅសំបុត្រអូបរ័ទៅមក ម៉ាហ្វីយ៉ារីស៊ត(ឆ្នេរឋានសួគ៍) – ឆ្នេរសុខសាន្ត – កោះរ៉ុងកោះតូច – ឆ្នេរឡុងសិត – កោះរ៉ុងសន្លឹមឆ្នេរសារ៉ាសេន និងឆ្នេរ២៣

ម៉ោងចេញដំណើរ 09:00ព្រឹក, 12:00ថ្ងៃត្រង់, 03:00រសៀល
លេខទំនាក់ទំនង
+(855) 070 221 234
+(855) 017 338 821
​ +(855) 071 912 0888
+(855) 015 661 456
+(855) 010 271 234
+(855) 076 713 1234

កាន់តែងាយស្រួល
ត្រឹមតែ ២-៣នាទី អ្នកអាចទិញសំបុត្រទៅលេងកោះនានាបានយ៉ាងងាយ ជាមួយក្រុមហ៊ុន G.T.V.C Speed Boat Cambodia

ដោនឡូតកម្មវិធី G.T.V.C លើ App Store និង Google Play Store ឬចុចតាមតំណនេះ https://bmb.page.link/gtvc

ទីតាំង : G.T.V.C Speed Boat ជី.ធី.វី.ស៊ី ស្ពីដបូត DEPARTURES
https://goo.gl/maps/rtW3D2CGAU593CjLA

To Top