នយោបាយ

លោក ស៊ា ស៊ីណុង បកអាក្រាតល្បិចកល់ទុច្ចរិត មេឧទ្ទាមសម រង្ស៊ី តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍ របស់លោក សយ សុភាព

To Top