នយោបាយ

Update: បន្ទាប់ពីបង្ហោះ status បានប៉ុន្មាននាទី លើផេក លោក សម រង្សី បានលុបចេញវិញ

ភ្នំពេញ៖ មុននេះបន្តិច នៅលើផេកហ្វេសប៊ុក ផ្លូវការរបស់លោក សម រង្ស៉ី បានបង្ហោះថា “ ១៥ វិចិ្ឆកា ២០១៩ / 15 November 2019I am blocked by Immigration Service at Jakarta Soekarno Hatta International Airport. Can not leave Indonesia” ក្រោយមកសារមួយនេះ ត្រូវបានលុបចេញវិញ។

To Top