នយោបាយ

សម្តេចតេជោ៖ ខ្ញុំនិយាយវៀតណាមបន្តិចបន្តួច ចោទថា អាយ៉ង វៀតណាម ចុះខ្ញុំនិយាយ អង់គ្លេស និងបារាំងម៉េច មិនចោទដែរទៅ (វីដេអូ)

សម្តេចតេជោ៖ ខ្ញុំនិយាយវៀតណាបន្តិចបន្តួច ចោទថា អាយ៉ង វៀតណាម

សម្តេចតេជោ៖ ខ្ញុំនិយាយវៀតណាបន្តិចបន្តួច ចោទថា អាយ៉ង វៀតណាម ចុះខ្ញុំនិយាយ អង់គ្លេស និងបារាំងម៉េច មិនចោទដែរទៅhttps://www.dap-news.com/politic/2019/12/24/19150/

Posted by Dap_News_Website on Tuesday, 24 December 2019

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងឱកាសចុះសម្ពោធផ្សារដោះដូរ ទំនិញកម្ពុជា-វៀតណាម (ផ្សារគំរូព្រំដែន កម្ពុជា) នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ សម្តេចបាននិយាយភាសាវៀតណាមល្មម គួរសមទៅភាគីវៀតណាម ។ ប៉ុន្តែការនិយាយបែបនេះ សម្តេចក៏បានលើកឡើងថា មានបុគ្គលមួយចំនួនចោទសម្តេចថា និយាយភាសាវៀតណាមនេះ នឹងពិតជា អាយ៉ងវៀតណាមហើយ ។

ប៉ុន្តែសម្តេចតេជោក៏បាន ចោទជាសំណួរ ត្រឡប់ទៅវិញទៅមនុស្សចំនួន នោះថា ចុះនៅពេលសម្តេចនិយាយភាសាអង់គ្លេស និងបារាំង បានបន្តិចបន្តួចម៉េច ក៏មិនចោទសម្តេចថា ជាយ៉ងដែរទៅ ។

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តីបន្តថា ប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេនិយាយ ទាំងភាសាអង់គ្លេស និងបារាំងគួរតែចោទពួកគេថា ជាយ៉ងដែរ ៕

To Top
×