នយោបាយ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់​ សុខុន ជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្រ្តាលីថ្មី

ភ្នំពេញ៖ លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរ នៅម៉ោងប្រមាណ ៣រសៀល ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះបាននិងកំពុងជួបជាមួយលោក Pablo Chiho Kang ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្រ្តាលីថ្មី។

To Top
×