នយោបាយ

សមិទ្ធផល៣០ឆ្នាំ រវាងចិននិងអាស៊ាន

កិច្ចប្រជុំកំពូល ដើម្បីរំលឹកខួប ៣០ ឆ្នាំ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនង សន្ទនា រវាងចិននិងអាស៊ាន បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ។ រយៈពេល៣០ឆ្នាំកន្លងមក ប្រទេសចិន និងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន បានផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍរួម ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឈ្នះ-ឈ្នះ ។ ទោះបីជារងការវាយប្រហារ ពីជំងឺកូវីដ១៩ក្តី តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិន និងអាស៊ាន កាន់តែមមាញឹកឡើង បច្ចុប្បន្នភាគីទាំងពីរ បានក្លាយជាដៃគូ ពាណិជ្ជកម្មធំទីមួយទៅវិញទៅមក និងជាគំរូសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងតំបន់ ដែលប្រកបដោយសក្តានុពលធំបំផុត និងជោគជ័យបំផុត ។

ទំហំពាណិជ្ជកម្មចិន-អាស៊ាន 8360លានដុល្លារ អាមេរិក(ឆ្នាំ១៩៩១) 685280 លានដុល្លារអាមេរិក(ឆ្នាំ២០២០) នាឆ្នាំ២០២០ ភាគីទាំងពីរ បានក្លាយជាដៃគូ ពាណិជ្ជកម្មធំទីមួយ ទៅវិញទៅមក ប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទីមួយ របស់អាស៊ានក្នុងរយៈពេល១២ឆ្នាំជាប់ៗ

ចិនចំពោះអាស៊ានទំហំនាំចេញ 4450 លានដុល្លារអាមេរិក (ឆ្នាំ១៩៩១) 383680 លានដុល្លារអាមេរិក(ឆ្នាំ២០២០) ទំហំនាំចូល 3910 លានដុល្លារអាមេរិក(ឆ្នាំ១៩៩១) 301600 លានដុល្លារអាមេរិក(ឆ្នាំ២០២០) ទំហំនាំចេញនាំចូលរបស់ចិន ក្នុង៣ត្រីមាសដើមឆ្នាំ២០២១
អាស៊ានចំនួន 639300 លានដុល្លារអាមេរិក (ស្មើនឹង 14.4% នៃទំហំពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ សរុបរបស់ចិន) អឺរ៉ុបចំនួន 608000 លានដុល្លារអាមេរិក
អាមេរិក ចំនួន 551600 លានដុល្លារអាមេរិក កំណើនទំហំនាំចេញ នាំចូលរវាងចិន និងអាស៊ាន ក្នុង៣ត្រីមាសដើម ឆ្នាំ២០២១ ឥណ្ឌូណេស៊ី 41.5% ថៃ25.4% ម៉ាឡេស៊ី 23.6% និងវៀតណាម19.1% កំណើនផលិតផល ដែលចិននាំចូលពីអាស៊ាន ក្នុង៣ត្រីមាសដើមឆ្នាំ២០២១ រ៉ែលោហៈ និងរ៉ែថ្ម 35.9%កសិផល 29.7% កំណើនផលិតផល ដែលចិននាំចេញទៅកាន់អាស៊ាន ក្នុង៣ត្រីមាសដើមឆ្នាំ២០២១ រថយន្ត 71.6% កុំព្យូទ័រយួរដៃ30.2%

To Top