វប្បធម៌កាន់ស៊ុ

ផ្លែត្រសក់ផ្អែម (Melon) ៤,៦ តោន ត្រូវបាននាំចេញ ដោយជោគជ័យទៅកាន់ ប្រទេសកម្ពុជា

វេបសាយព័ត៌មានចិន ឡានចូវ ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា

គយឡានចូវ (Lanzhou) បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី ១១ ថា នាពេលថ្មីៗផ្លែត្រសក់ផ្អែម(Melon) ៤.៦ តោន ត្រូវបាននាំចេញដោយជោគជ័យទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា នេះជា“សញ្ញាវិជ្ជមានមួយ” ក្នុងការនាំចេញផ្លែត្រសក់ផ្អែមទុនហ័ង របស់ខេត្តកានស៊ុ ។

មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតំបន់ទុនហ័ង ពេលថ្ងៃមានរយៈពេលវែង មានសណ្ឋានដីជាដីខ្សាច់ ពេលព្រឹកនិងយប់មានសីតុណ្ហភាពខុសគ្នាខ្លាំង ផ្លែឈើដែលដាំដុះនៅតំបន់នេះមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំង ហើយមានសត្វល្អិតនិងជំងឺតិចតួច និងត្រូវបានគេពេញនិយមនៅទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងបរទេស។

中新网兰州7月11日消息

兰州海关11日发布消息称,4.6吨敦煌甜瓜日前顺利出口柬埔寨,标志着甘肃敦煌甜瓜实现出口“零突破”。

据悉,敦煌地区日照时间长、早晚温差大、沙质土壤,该地区种植的水果甜度高、病虫害发生少,在国内外市场广受青睐。

(中新社图片)

To Top