កីឡា

ក្រសួងអប់រំ ចេញបទប្បញ្ញត្តិ និងកម្រិតវិន័យ ចំពោះបេក្ខជន ប្រឡងបាក់ឌុប នាថ្ងៃទី២៧ ធ្នូ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញប្រកាស ស្ដីពីបទប្បញ្ញត្តិ និងកម្រិតវិន័យ ចំពោះបេក្ខជន ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top