កីឡា

កម្រងរូបភាព៖ ការប្រកួតកីឡាហែលទឹក នៅស៊ីហ្គេម ប្រទេសវៀតណាម

កម្រងរូបភាព៖ ការប្រកួតកីឡាហែលទឹក នៅស៊ីហ្គេម ប្រទេសវៀតណាម។

រូបថត៖ តាំង សុវណ្ណាពេជ្រ (បេសកជនថតរូប ដើមអម្ពិល នៅហាណូយ)

To Top