កីឡា

អបអរសាទរ! កីឡាករកម្ពុជា ទទួលបានមេដាយសំរិទ្ធ លើវិញ្ញាសា ជាក្រុមការពារខ្លួន បុរស១ ទល់៣ មានអាវុធ ក្នុងការប្រកួត កីឡាវ៉ូវីណាម

🥉 អបអរសាទរ! កីឡាករកម្ពុជា ទទួលបានមេដាយសំរិទ្ធ លើវិញ្ញាសាជាក្រុមការពារខ្លួនបុរស១ ទល់៣ មានអាវុធ ក្នុងការប្រកួតកីឡាវ៉ូវីណាម នៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម។

To Top