កីឡា

កម្រងរូបភាព អនុស្សាវរីយ៍ នៃពិធីបំពាក់មេដាយមាស ដល់កីឡាករ អេ វីរៈខាំឈីតភូថង

កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ នៃពិធីបំពាក់មេដាយមាស ដល់កីឡាករ អេ វីរៈខាំឈីតភូថង នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសុីហ្គេម លើកទី៣១ នៅទីក្រុងហាណូយ។

To Top