កីឡា

ស៊ីហ្គេម៖ វ៉ូវីណាមកម្ពុជា ទទួលបាន​មេដាយសំរិទ្ធ លើវិញ្ញាសា កាតា មេគុណឯកត្តជននារី

ស៊ីហ្គេម៖ វ៉ូវីណាមកម្ពុជា ទទួលបានមេដាយសំរិទ្ធ លើវិញ្ញាសា កាតា មេគុណឯកត្តជននារី (Dragon-Tiger form female) ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម។

To Top