កីឡា

កម្ពុជា ទទួលមេដាយមាសកើនឡើង ៩គ្រឿង ក្នុងចំណោមមេដាយ សរុប៦៤គ្រឿង

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមតារាងបច្ចុប្បន្នភាពមេដាយ នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡា អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣គិតត្រឹមម៉ោង ២១និង១នាទី ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣កម្ពុជាទទួលបានមេដាយទាំងអស់៦៤គ្រឿង ខណៈមាស៩គ្រឿង៕

To Top