បច្ចេកវិទ្យា

ប្រទះឃើញចម្លាក់ថ្ម សត្វអណ្តើកនៅក្នុង កំណាយ ស្រាវជ្រាវ នៅជិតប្រាសាទកណ្តាល ស្រះស្រង់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បាន ប្រកាសព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ នៅថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយសារក្រុមការងារជួសជុល ប្រាសាទកណ្តាល ស្រះស្រង់បានប្រទះឃើញចម្លាក់ថ្មសត្ វអណ្តើកនៅក្នុងកំណាយ ស្រាវជ្រាវ នៅខេត្តសៀមរាប៕

To Top