បច្ចេកវិទ្យា

Huawei កំពុងរកវិធីគ្រប់គ្រង ការរឹរត្បិត របស់អាមេរិក ដើម្បីឲ្យអង់គ្លេស អាចដំណើរការ 5G បាន

ប៉េកាំង៖ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់ចិន Huawei បានឲ្យដឹងថាខ្លួននៅតែ“ បើកចំហចំពោះការពិភាក្សា” ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស និងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួន ដើម្បីរកវិធីគ្រប់គ្រងការរឹតត្បិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដូច្នេះចក្រភពអង់គ្លេសអាចរក្សាការនាំមុខរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យ 5G ។

 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រកាសថា ខ្លួននឹងដាក់កំហិតថ្មីលើការទិញយកអេឡិចត្រូនិច ដែលជាផលិតផលផ្ទាល់នូវសូហ្វវែរ និងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

 ក្រុមហ៊ុន Huawei បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនថាខ្លួនប្រឆាំងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក ចំពោះវិធានផលិតផលផ្ទាល់របស់បរទេសដែលផ្តោតលើក្រុមហ៊ុន Huawei ជាពិសេស៕ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top