បច្ចេកវិទ្យា

TikTok ពង្រឹងការកំណត់ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាព សម្រាប់អនីតិជន

• វិធានការថ្មីដែលនឹងធានាផ្តល់បទពិសោធន៍ នៃការប្រើប្រាស់ TikTok ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងសប្បាយរីករាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេង
• ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីដែលនឹងត្រូវបន្ថែមលើការកំណត់ ការពារដែលមានស្រាប់
• អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះនិងមានអាយុចន្លោះពី ១៣ទៅ១៥ឆ្នាំ នឹងមានការកំណត់លំនាំដើមជា «ឯកជន» និង ជម្រើសផ្តល់យោបល់ពី «អ្នកគ្រប់គ្នា» ត្រូវបានលុបចេញ
• ការកំណត់«ណែនាំគណនីរបស់អ្នកទៅអ្នកដទៃ» នឹងត្រូវបាន«បិទ»តាមលំនាំដើម(default)សម្រាប់ក្រុមអ្នកដែលមានអាយុដូចៗគ្នា

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១៖ ទម្រង់កម្មវិធីវីដេអូលើទូរស័ព្ទ TikTok ដែលមានបេសកកម្មក្នុងការចែករំលែកភាពច្នៃប្រឌិតនិងនាំយកភាពសប្បាយរីករាយ បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះពីការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាអនីតិជន(អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ) ដើម្បីលើកកម្ពស់ឯកជនភាពនិងសុវត្ថិភាពក្នុងសហគមន៍។ TikTok បានយល់ច្បាស់ថាភាពច្នៃប្រឌិតនិងការបញ្ចេញមតិយោបល់នានាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួន ហើយឯកជនភាពក៏ដូចគ្នាដែរ។

ហេតុដូច្នេះហើយ ពួកយើងបានធ្វើការលើកកម្ពស់សហគមន៍របស់យើងតាមរយៈការដាក់ចេញគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងគណនីរបស់ពួកគេនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ។ ខណៈពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេងមួយចំនួនបាននឹងកំពុងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់កម្មវិធីឌីជីថល ពួកយើងជឿជាក់ថា វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវការកំណត់ឯកជនភាពនិងការគ្រប់គ្រងដែលសមរម្យមួយ។ នៅថ្ងៃនេះ ពួកយើងប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាអនីតិជនក្នុងគោលបំណងនាំយកគោលការណ៍ឯកជនភាពនិងសុវត្ថិភាពលំនាំដើមដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាខ្ពស់។

ការពង្រឹងការកំណត់ឯកជនភាពលំនាំដើម (Default Privacy Settings)
ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ពួកយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ឯកជនភាពលំនាំដើមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះនិងមានអាយុចន្លោះពី១៣ទៅ១៥ឆ្នាំ ទៅជាឯកជន។ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ TikTok ដែលមានការកំណត់«ឯកជន» អ្នកតាមដានរបស់ពួកគេអាចចូលមើលវីដេអូរបស់ពួកគេបានលុះត្រាតែពួកគេអនុញ្ញាត។

ពួកយើងចង់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អនីតិជនរបស់យើងទទួលបានជម្រើសនិងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាន និងជ្រើសរើសអ្នកដែលពួកគេចង់ចែករំលែកវាជាមួយ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណៈជនមើលគណនីរបស់ពួកគេផងដែរ។ ជាមួយនឹងការបញ្ជ្រាបគោលការណ៍ឯកជនភាពនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការបង្កើតគណនី ពួកគេនឹងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីឯកជនភាពរបស់ពួកគេលើប្រព័ន្ធអនឡាញ។

ការផ្លាស់ប្តូរបន្ថែមទៀតដែលពួកយើងកំពុងដាក់ចេញដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍សុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេងរបស់យើងរួមមាន៖
• រឹតត្បិតជម្រើសក្នុងការផ្តល់មតិយោបល់លើវីដេអូដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាយុចន្លោះ១៣ទៅ១៥ឆ្នាំបានផលិត។ ពួកគេក៏អាចជ្រើសរើសរវាង«មិត្ត» ឬ«មិនសម្រាប់នរណាម្នាក់»នៅលើគណនីរបស់ពួកគេ ហើយជម្រើស«អ្នករាល់គ្នា»នឹងត្រូវបានលុបចេញពីគណនីរបស់ពួកគេ។
• ការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ Duet និង Stitch ទៅជាឥឡូវបានធ្វើឲ្យលក្ខណៈកម្មវិធីទាំងនេះមានតែនៅលើមាតិការបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុ១៦ឆ្នាំនិងច្រើនជាងនេះតែប៉ុននោះ។ សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុ១៦ទៅ១៧ឆ្នាំ ការកំណត់លំនាំដើមសម្រាប់ Duet និង Stitch នឹងត្រូវបានកំណត់ជា«មិត្តភក្តិ»។
• អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការទាញយកវីដេអូដែលផលិតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុ១៦ឆ្នាំនិងច្រើនជាងនេះតែប៉ុននោះ។ អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យមានការទាញយកវិដេអូរបស់ពួកគេដែរឬទេ រីឯអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុ១៦ទៅ១៧ឆ្នាំ ការកំណត់លំនាំដើមរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានបិទ ប្រសិនបើពួកគេមិនអនុញ្ញាត។.
• ការកំណត់«ណែនាំគណនីរបស់អ្នកទៅអ្នកដទៃ» ត្រូវបានប្តូរជាបិទក្នុងការកំណត់លំនាំដើមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុចន្លោះ១៣ទៅ១៥ឆ្នាំ។
ការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់លំនាំដើមរបស់ TikTok ដើម្បីគាំទ្រដល់ការប្រើប្រាស់ដែលមានលក្ខណៈឯកជនភាពគឺជាជំហានដ៏មានអត្ថន័យមួយរបស់ពួកយើងដែលបានប្តេជ្ញាបន្តរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេងរបស់យើង។ ការផ្លាស់ប្តុរនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ថែមពីលើបច្ចុប្បន្នភាពកាលពីលើកមុនដែលពួកយើងបានធ្វើដើម្បីគាំទ្រសុវត្ថិភាពយុវជននិងរួមមាន៖
• ការរឹតត្បិតការផ្ញើសារដោយផ្ទាល់និងផ្សាយវីដេអូផ្ទាល់ទៅកាន់គណនីដែលមានអាយុ១៦ឆ្នាំនិងច្រើនជាងនេះ
• អនុញ្ញាតឲ្យឪពុកម្តាយឬអណាព្យាបាលបង្កើតការណែនាំឬលក្ខខណ្ឌទៅលើបទពិសោធន៍ TikTok របស់កូនវ័យជំទង់តាមរយៈ ការផ្គូផ្គងលក្ខណៈគ្រួសារ

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ TikTok សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេង
នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ពួកយើងបានធ្វើការកំណត់បទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ TikTok របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុក្រោម១៣ឆ្នាំ តាមរយៈកម្មវិធីTikTok សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេង ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ផ្តល់ការការពារ សុវត្ថិភាព និងឯកជនភាពដល់ទស្សនិកជនវ័យក្មេង។ បទពិសោធន៍ទាំងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្វែងរកវីដេអូដែលសមស្របនឹងអាយុរបស់ពួកគេ ហើយនៅថ្ងៃនេះពួកយើងក៏មានសេចក្តីរីករាយដែលបានប្រកាសពីការសហការដៃគូជាមួយនឹងCommon Sense Networks ក្នុងបន្តពង្រឹងបទពិសោធន៍នេះឲ្យកាន់តែប្រសើរ។ តាមរយៈកិច្ចសហការមួយនេះ Common Sense Networks នឹងផ្តល់ការណែនាំបន្ថែមទៀតអំពីមាតិកាសមរម្យសម្រាប់កុមារក្រោមអាយុ១៣ឆ្នាំ ក្នុងការបង្កើតនូវបទពិសោធន៍ដែលរីករាយនិងសុវត្ថិភាព។

យុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅកាន់ឯកជនភាព
សុវត្ថិភាពនិងឯកជនភាពរបស់សហគមន៍របស់ពួកយើងគឺជាចំនុចស្នូលនៃកិច្ចការងារបស់ពួកយើង។ ពួកយើងតែងតែផ្សាយចេញរបាយការណ៍តម្លាភាព ហើយពួកយើងក៏បន្តបង្ហាញអ្នកជំនាញក៏ដូចជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់់ពីរបៀបនៃការដំណើរការ ការសម្របសម្រួល និងការផ្តល់មតិយោបល់លើមាតិកានិងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលតម្លាភាពនិងគណយ្យភាពរបស់ពួកយើង។ ពួកយើងក៏មានព័ត៌មានអំពីឯកជនភាពនៅលើមជ្ឈមណ្ឌលសុវត្ថិភាពរបស់ពួកយើងផងដែរ។ ពួកយើងដឹងថាការការពារអ្នកប្រើប្រាស់និងឯកជនភាពរបស់ពួកគេគឺជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវបន្តពង្រឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយពួកយើងនឹងមិនបញ្ឈប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងនៅត្រឹមនេះទេ។

ពួកយើងនឹងបន្តបញ្ចូលគោលការណ៍ ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនិងនិយ័ត ករអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្មេងៗ និងបន្ថែមការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យានិងក្រុមការងាររបស់យើងអាចធានាឲ្យបានថាTikTok ជាទម្រង់ដែលសុវត្ថិភាព សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាក្នុងការបង្ហាញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួន។

សាររបស់អ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពយុវជន៖

Larry Magid នាយកប្រតិបត្តិនៃ ConnectSafely បាននិយាយថា៖ «វាមិនមានគោលការណ៍ណាមួយដែលអាចគ្របដណ្តប់គ្រប់យ៉ាងលើការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមនោះទេ។ ឧទាហរណ៍វាពិតជាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងណាស់អំពីការយល់ដឹងនិងភាពធំដឹងក្តីរវាងអ្នកប្រើប្រាស់វ័យជំទង់ដែលមានអាយុតិច និងច្រើនជាងគ្នា ហើយវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលវាត្រូវបានយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងនិងបញ្ចូលនៅក្នុងការកំណត់ឯកជនភាព។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកជនភាពរបស់ TikTok នាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីភាពខុសគ្នានេះ ព្រមទាំងបានដាក់ចេញនូវការកំណត់តាមលំនាំដើមទៅតាមអាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលនឹងបន្ថែមការការពារនិងផ្តល់សេរីភាពកាន់តែច្រើនថែមទៀតទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យជំទង់ទាំងពីរប្រភេទ»។

Kathryn Ann Hill ប្រធានប្រតិបត្តិនៃ MediaSmarts បាននិយាយថា៖ «យោងតាមការសិក្សារបស់ MediaSmarts បានឲ្យដឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេងតែងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឯកជនភាពរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏តែងត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយការកំណត់លំនាំដើមកម្មវិធីដែលពួកគេប្រើប្រាស់ផងដែរ។ ការផ្លាស់ប្តូរលំនាំដើមគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយក្នុងការគោរពដល់ការសិក្សាស្វែងយល់អំពីឯកជនភាពរបស់យុវជនតាមរយៈការជួយពួកគេគ្រប់គ្រងនិងកំណត់អ្នកដែលពួកគេអាចធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនិងមើលមាតិការបស់ពួកគេ»។

Iain Drennan ប្រធានប្រតិបត្តិនៃ WeProtect Global Alliance បាននិយាយថា៖ «ការកែលម្អថ្មីបំផុតពីTikTokបានបង្ហាញពីការបោះជំហានដ៏ធំមួយក្នុងការលើកកម្ពស់ឯកជនភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់កុមារនៅលើកម្មវិធីរបស់ពួកគេ។ ការកំណត់លំនាំដើមឯកជនភាព ដោយការដកចេញការផ្តល់យោបល់ពីអ្នកដទៃទៅលើវីដេអូរបស់កុមារនិងការរឹតត្បិតការទាញយកវីដេអូគឺជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងរំលោភបំពានលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ ពួកយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តកិច្ចការងារដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាមួយនឹងTikTokក៏ដូចជាសមាជិកដទៃទៀតរួមមានរដ្ឋាភិបាល ដៃគូឯកជន និងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធានាថាកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកអាចទទួលបានឱកាសនានាដែលប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីអាចផ្តល់ឲ្យពួកគេ ដោយគ្មានហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ»៕

អំពី TikTok៖
TikTok គឺជាទម្រង់វីដេអូខ្លីៗលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដ៏ឈានមុខគេ។ បេសកកម្មរបស់ពួកយើង គឺជំរុញឱ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មី និងបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយ។ TikTok មានការិយាល័យកណ្តាលនៅទូទាំងពិភពលោក រួមមាន ទីក្រុងឡុងដ៍ ឡូសអ៊ែនចឺឡេស ញូវយ៉ក ប៉ារីស ប៊ែកឡាំង ឌូបៃ ប៊ុមបៃ សិង្ហហ្គាពួរ ចាកាតា សេអ៊ូល និងតូក្យូ។ www.tiktok.com

ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ៖
Rachel Roberts
ក្រុមហ៊ុន MSA Marketing Solutions
Rachel.roberts@msacam.com +(855) 96 368 0826

បំរាម៖ ហាមយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន ដើមអម្ពិល ចុះផ្សាយដោយគ្មានការជូនដំណឹងមកជាមុន។ រាល់បញ្ហាអត្ថបទដែលយកចុះផ្សាយបន្ត ស្ថាប័នយើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

All rights reserved by: DAP News

To Top
×