អត្ថបទ

វគ្គសិក្សាថ្មី! សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិក្សា ១០% សម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត និង២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

ភ្នំពេញ៖ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ជាគ្រឹះស្ថានដ៏ធំជាងគេ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានផ្តល់ការអប់រំកម្រិត ឧត្តមសិក្សាដល់យុវជន និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ម៉ឺននាក់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

សាកលវិទ្យាល័យ បាននិងបន្តបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងឯកទេសជាច្រើនចាប់ពីកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់ និងកម្រិតបណ្ឌិត ដែលស្ថិតក្នុងវិស័យមួយចំនួនរួមមាន៖ វិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា វិស័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម និង វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម។

ខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មាន លម្អិតជុំវិញការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ដល់និស្សិត ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ៖

វគ្គសិក្សាថ្មី កម្រិតបណ្ឌិត សូមជូនដំណឹងនិស្សិតដែលបានប្រឡង ជាប់ជាស្ថាពរលើថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សា 10% ►សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិតជាតិ និងអន្តរជាតិល្បីៗ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងខ្ពស់ ដែលមានជំនាញដូចខាងក្រោម៖

►Doctor of Philosophy (Ph.D.)

 • in Management
 • in Economics
  ⏰ចូលរៀន ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិត ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ហើយមានបំណងបន្តការ សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ️នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សា 25% (BBU Alumni) ដែលមានជំនាញ/ឯកទេសដូចខាងក្រោម៖

►Master of Education (M.Ed.)

 • in Educational Planning and Management
 • in Teaching English as a Foreign Language
  ⏰ចូលរៀន ថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

►Master of Science (M.Sc.)

 • in Information Technology
  ⏰ចូលរៀន ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២

►Master of Business Administration (MBA)

 • in Management
 • in Accounting
 • in Finance
 • in Marketing

►Master of Science (M.Sc.)

 • in Family Business Management
  ⏰ចូលរៀន ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

►Master of Laws (LL.M)

 • in Private Law and Business Law
 • in Public Law and Public Policy

⏰ចុះឈ្មោះសិក្សា ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ!

⛳️អាស័យដ្ឋាន៖ ទីតាំងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ
⛳️ អគារ A ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង អគារ B ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

ពត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង
☎️ 023 987 700 📞012 682 777 📞015 682 777
👉 Telegram Admin : https://t.me/BBU_2022
👉 Register Online : https://bit.ly/3dxAMWL
👉 Location: https://bit.ly/353VQCg

To Top