អត្ថបទ

ទីតាំងគោលរាជធានីភ្នំពេញ នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ,អគារ A ស្ថិតលើផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង អគារ B ស្ថិតលើផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ

សូមជម្រាបជូន សិស្សានុសិស្ស ស្ដីពីទីតាំងគោលរាជធានីភ្នំពេញ នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលអគារ A ស្ថិតលើផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង អគារ B ស្ថិតលើផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកជិះតាមបណ្ដោយតាមបណ្ដោយផ្លូវ 2004 មកស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ មកដល់ស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយ មកកាន់ផ្លូវហាណូយ ដោយឆ្លងកាត់ផ្លូវរថភ្លើង មកដល់ស្តុបផ្សារដីហុយ បត់មកខាងស្ដាំ បន្តរហូតមកដល់ស្តុប មន្ទីរពេទ្យសែនសុខ ជិះរហូតដល់ស្តុបការ៉ាសសាំងតូតាល់ បត់ស្តាំចូលចម្ងាយ 30 ម៉ែត្រ និងឃើញសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ អាគារ A នឹងបន្តចម្ងាយ 100 ម៉ែត្រទៀត នឹងឃើញអគារ B។

ប្រសិនបើលោកអ្នកជិះចាប់ពីស្តុបផ្សារទំនើប AEON II ឬ ព្រីមៀមសែនសុខ នៅលើបណ្ដោយផ្លូវ 1003 ឆ្ពោះមកផ្សារម៉ាក្រូឆ្លងកាត់ស្តុបការ៉ាសសាំងតូតាល់ រួចបន្តមកត្រង់រហូតលើកំណាត់ផ្លូវ១០០៣ មកដល់ស្តុបឆ្លងការ៉ាសសាំងតូតាល់កែងផ្លូវ១៩៨៦ បន្តមកត្រង់ចម្ងាយ 30 ម៉ែត្រ និងឃើញសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ អាគារ A នឹងបន្តចម្ងាយ 100 ម៉ែត្រទៀត នឹងឃើញអគារ B។

ប្រសិនបើលោកអ្នកជិះតាមបណ្ដោយ
•ផ្លូវ 271 ចេញពីពេទ្យលោកសង្ឃ ឬ ពេទ្យព្រះកុសុមៈ មកដល់ស្ពានអាកាសពេទ្យលោកសង្ឃជិះទៅត្រង់រហូត […]
•ចេញពីស្តុកតិចណូឬស្ពានអាកាសតិចណូតាមបណ្ដោយផ្លូវអាស៊ានលេខ 11 និងបានឃើញក្រុមហ៊ុន EZECOM សាលា IFL សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ មកដល់ស្ពានអាកាសពេទ្យលោកសង្ឃ បត់ស្ដាំឆ្លង […]

កាត់ផ្លូវរថភ្លើង លក់គ្រឿងសមុទ្រស្តុប (ផ្លូវ598, ផ្លូវ 608 និងផ្លូវ315) បន្តរហូតដល់ស្តុបការ៉ាសសាំង BVM Gas Station បត់ឆ្វេង លើផ្លូវ1986 បន្តជិះរហូតដល់ស្តុបការ៉ាសសាំងតូតាល់កែងផ្លូវ1003 បន្តមកត្រង់ចម្ងាយ 30 ម៉ែត្រ និងឃើញសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ អាគារ A នឹងបន្តចម្ងាយ 100 ម៉ែត្រទៀត នឹងឃើញអគារ B។

បើសិនចេញពីស្តុកស្ពានអាកាសតិចណូឆ្លងកាត់ផ្លូវរថភ្លើងរង្វង់មូលទួលគោក ឬ ស្តុករង្វង់មូលទួលគោក បត់ចូលតាមច្រកការ៉ាសសាំងសូគីមិច ផ្លូវ608 បន្តឡើងមករកស្តុប (ផ្លូវ598, ផ្លូវ 608 និងផ្លូវ315) បត់ស្ដាំនៅលើផ្លូវ 598 បន្តរហូតមកដល់ស្តុបក្រដាសសាំង BVM Gas ⛽️ បត់ឆ្វេង ជិះត្រង់រហូតមកដល់ស្តុបការ៉ាសសាំងតូតាល់កែងផ្លូវ1003 បន្តមកត្រង់ចម្ងាយ 30 ម៉ែត្រ និងឃើញសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ អាគារ A នឹងបន្តចម្ងាយ 100 ម៉ែត្រទៀត នឹងឃើញអគារ B។

To Top