អត្ថបទ

លឺថា ហុងដា DREAM បានផ្លាស់ប្តូរ រូបរាងថ្មីទាំងស្រុង???

ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច បានបញ្ចញនូវ Teaser របស់ ហុងដា DREAM នៅលើទំព័រហ្វេសបុកផ្លូវការរបស់ខ្លួន ហើយនេះជាការបង្ហាញអំពី តម្រុយនៃការផ្លាស់ប្តូររូបរាងថ្មី ទាំងស្រុងរបស់ ហុងដា Dream អង្រួនបេះដូងអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យនៅមិនស្ងប់ គេងមិនលក់ បក់មិនល្ហើយ ទន្ទឹងរង់ចាំ ថាតើនឹងមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរខ្លះទៅ?

ចង់ដឹងថា ហុងដា Dream នឹងចេញលក់ជាផ្លូវការនៅពេលណា រូបរាងពីខាងក្រៅមានការផ្លាស់ប្តូអ្វីខ្លះ មានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ អ្វីខ្លះ ?

តាមដែលតម្រុយរបស់ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច យើងជឿជាក់ថា​ វត្តមានរបស់ ហុងដា Dream គឺមិនយូរនោះទេ។ ដូច្នេះកុំភ្លេចតាមដានគ្រប់ប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គមផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច ដូចជាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននានា នៃការមកដល់នៃ All New Honda Dream មុនគេ៖

To Top