អត្ថបទ

វគ្គសិក្សាថ្មី! សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិក្សា ១០% សម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត និង២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ជាគ្រឹះស្ថានដ៏ធំជាងគេ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានផ្តល់ការអប់រំកម្រិត ឧត្តមសិក្សាដល់យុវជន និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ម៉ឺននាក់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

សាកលវិទ្យាល័យ បាននិងបន្តបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងឯកទេសជាច្រើនចាប់ពីកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់ និងកម្រិតបណ្ឌិត ដែលស្ថិតក្នុងវិស័យមួយចំនួនរួមមាន៖ វិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា វិស័យវិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម និង វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម។

ខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មាន លម្អិតជុំវិញការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ដល់និស្សិត ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ៖
►Master of Laws (LL.M)
– in Private Law and Business Law
– in Public Law and Public Policy
⏰ចូលរៀន ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

►►Master of Science (M.Sc.)

  • in Information Technology
    ⏰ចូលរៀន ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

►Master of Business Administration (MBA)
– in Management
– in Accounting
– in Finance
– in Marketing
►Master of Science (M.Sc.)
– in Family Business Management
⏰ចូលរៀន ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

►Master of Education (M.Ed.)
– in Educational Planning and Management
– in Teaching English as a Foreign Language
⏰ចូលរៀន ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

វគ្គសិក្សាថ្មី កម្រិតបណ្ឌិត សូមជូនដំណឹងនិស្សិតដែលបានប្រឡង ជាប់ជាស្ថាពរលើថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សា 10% ►សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិតជាតិ និងអន្តរជាតិល្បីៗ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងខ្ពស់ ដែលមានជំនាញដូចខាងក្រោម៖
►Doctor of Philosophy (Ph.D.)
– in Management
– in Economics
⏰ចូលរៀន ថ្ងៃទី0១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

⏰ចុះឈ្មោះសិក្សា ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ!

⛳️អាស័យដ្ឋាន៖ ទីតាំងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ
⛳️ អគារ A ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង អគារ B ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

ពត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង
☎️ 023 987 700 📞012 682 777 📞015 682 777
👉 Telegram Admin : https://t.me/BBU_2022
👉 Register Online : https://bit.ly/3dxAMWL
👉 Location: https://bit.ly/353VQCg

To Top