អត្ថបទ

បវេសនកាលថ្មី! សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សូមស្វាគមន៍ សិស្សានុសិស្ស ទាំងអ្នកជាប់បាក់ឌុប និងធ្លាក់បាក់ឌុប ក៏អាចបន្តការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ

បវេសនកាលថ្មី! ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ ជំនាន់ទី២៤ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ទាំង៩ សូមស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្ស ទាំងអ្នកជាប់បាក់ឌុប និងធ្លាក់បាក់ឌុប អាចបន្តការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ។

ចំពោះការចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គទី១ សិស្ស និស្សិត អ្នកសិក្សា នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍៣០% ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

» ចូលរៀន វគ្គទី១ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ (វេនចន្ទ-សុក្រ)

» ចូលរៀន ថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ (វេនសៅរ៍-អាទិត្យ)

ទីតាំងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ

អគារ A និង B ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ និងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

សូមទាក់ទាងទូរស័ព្ទលេខ =>

Tel: 023 987 700

Tel: 012 682 777

Tel: 015 682 777

ទីតាង: https://goo.gl/maps/k9MtBUspHLKeFpqq9

Register Online: https://bit.ly/3dxAMWL

To Top