អត្ថបទ

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ប្រកាសផ្ដល់ អាហារូបករណ៍សិក្សា ១០០% ជូនសិស្សនិទ្ទេស A និង៣០% សម្រាប់សិស្សានុសិស្សទទួលបាននិទ្ទេស B, C, D, E និង F

សិក្សានៅ #បៀលប្រាយ សិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សិក្សា ១០០% ជូនសិស្សនិទ្ទេស A រយៈពេលមួយចប់កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សិក្សា ៣០% ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ សម្រាប់ឆ្នាំទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សទូទៅ ទទួលបាននិទ្ទេស B, C, D, E និង F។

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ជាគ្រឹះស្ថានអប់រំឧត្តមសិក្សាដ៏ធំ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះទូទាំងប្រទេស បាននិងបន្តការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិត និងអតីតនិស្សិតសរុបជិត ១១ម៉ឺននាក់ នៅតាមទីតាំងគោលរាជធានី-សាខាខេត្តទាំង៩នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលបានផ្តល់ការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល ទាំងកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងកម្រិតបណ្ឌិត ដែលមានក្នុងមហាវិទ្យាល័យទាំង៨រួមមាន៖ មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម –សិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រនិងភាសា –វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា — ទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច — នីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម — វិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម –និងមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ ដែលមានជំនាញ/ឯកទេសជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖
♥️បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈ
►ជំនាញ គ្រប់គ្រងទូទៅ
►ជំនាញ គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
►ជំនាញ ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
►ជំនាញ ទីផ្សារ
►ជំនាញ ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ
►ជំនាញ គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនិងដីធ្លី
►ជំនាញ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
►ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស
►ជំនាញ ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស
►ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត
►ជំនាញ ស្ថាបត្យកម្ម និងនគរូបនីយកម្ម

♥️បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ
►ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
►ជំនាញ ផលិតកម្មកសិកម្មនិងទីផ្សារ
►ជំនាញ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
►ជំនាញ រចនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល
►ជំនាញ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលអគារ
►ជំនាញ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលស្ពានថ្នល់
►ជំនាញ វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក

♥️កម្រិតបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ
►បរិញ្ញាបត្រ/រង គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
◄ឯកទេស គណនេយ្យ
◄ឯកទេស ហិរញ្ញវត្ថុ
◄ឯកទេស ទីផ្សារ
◄ឯកទេស គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ
◄ឯកទេស សហគ្រិនភាពនិងការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស

►បរិញ្ញាបត្រ/រង ឯកទេសគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍
►បរិញ្ញាបត្រ/រង ឯកទេសភាសាអង់គ្លេស
►បរិញ្ញាបត្រ/រង ឯកទេសនីតិសាស្រ្ត
►បរិញ្ញាបត្រ/រងរដ្ឋបាលសាធារណៈ
►ឯកទេស គ្រប់គ្រងសាធារណៈនិងអភិបាលកិច្ច
►បរិញ្ញាបត្រ/រង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
►បរិញ្ញាបត្រ/រង រចនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល
♥️បរិញ្ញាបត្រ/រងវិស្វកម្ម
►ឯកទេស វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលអគារ
►ឯកទេស វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក
♥️បរិញ្ញាបត្រ/រងវិស្វកម្ម
►ឯកទេស វិស្វកម្មអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិក
♥️បរិញ្ញាបត្រ/រងស្ថាបត្យកម្ម
►ឯកទេស ស្ថាបត្យកម្ម និងនគរូបនីយកម្ម
🙏ចូលរៀន វគ្គទី១
►វេនចន្ទ-សុក្រ » ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
►វេនសៅរ៍-អាទិត្យ » ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
⛳️ អាស័យដ្ឋាន៖ ទីតាំងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ
☺️ អគារ A ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៨៨ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ និង
☺️ អគារ B ផ្លូវ១០០៣ កែងផ្លូវ១៩៩២ ភូមិ/សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញវិញ។
◄ ទូរស័ព្ទលេខៈ ☎️ 023 987 700, 012 682 777, 015 682 777
◄ អ៊ីមែល : info@bbu.edu.kh
◄ គេហទំព័រ : https://bbu.edu.kh
◄ ហ្វេសប៊ុក : https://fb.com/bbu.edu.kh
◄ Messenger : https://m.me/bbu.edu.kh
◄ Telegram : https://t.me/BBUPP2022
◄ Register Online – http://register.bbu.edu.kh/Registers/NewStudent/
◄ Google Map : https://goo.gl/maps/k9MtBUspHLKeFpqq9

To Top