កម្សាន្ត

ភ្ជុំបិណ្ឌ៣ថ្ងៃខេត្តព្រះសីហនុ ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង១៦មឺននាក់

រូបភាព៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញ៖ ភ្ញៀវទេសចរ ទៅលេងកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ រយៈពេល៣ថ្ងៃ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ មានចំនួន១៦១.៤១៥នាក់ ក្នុងនោះ ភ្ញៀវជាតិ១៥៧.០៤៦នាក់ និងភ្ញៀវអន្តរជាតិសរុប៤.៣៦៩នាក់។ នេះបើយោងតាមរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ៕

រូបភាព៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ
To Top