សហគ្រិន

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង៖ ការផ្តល់ជូនផ្កា កុលាបក្រហម ហាក់ដូចជា បានក្លាយទៅជា កាយវិការមួយ ប្រកបដោយ មនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅ

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង៖ ការផ្តល់ជូនផ្កាកុលាបក្រហម ហាក់ដូចជា បានក្លាយទៅជាកាយវិការមួយ ប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅ នៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះ ប៉ុន្តែ តើកាយវិការនេះ បានក្លាយទៅជាប្រពៃណី ដ៏ពេញនិយមមួយហើយឬនៅ?

ទង្វើនៃការផ្តល់ជូនផ្កាកុលាបមិនទាន់បានក្លាយទៅជាទីពេញនិយមរហូតមកដល់ចុងសតវត្សរ៍ទី១៧ ហើយបន្តមកទៀត វាបានក្លាយទៅជាទំនោរដែលមិនធ្លាប់កើតមានឡើង ជាពិសេសចំទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ ដែលគេបានប្រកាសដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គេ តាមរយៈការផ្តល់ជូនផ្កាកុលាបក្រហមនេះឯង។

ការប្រារព្ធទិវានៃក្តីស្រឡាញ់បានវិវត្តអស់ពេលជាច្រើនរយឆ្នំា ដោយផ្តើមចេញពីពិធីសាសនាក្នុងការផ្តល់កិត្តិយសជូនដល់ទុក្ករបុគ្គលទំាងឡាយ ដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់ពួកគេ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់បានក្លាយទៅជាទិវាសកល។ ការប្រារព្ធទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ត្រូវបានសំដៅឆ្ពោះទៅរកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក ដៃគូជីវិតអ្នក ដៃគូរបស់អ្នក គ្រាន់តែអ្នកអាចបង្ហាញវាក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ រហូតដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទៀតផង។

ការផ្តល់ជូនផ្កាកុលាបក្រហមមិនមានន័យថា យើងត្រឹមតែបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់របស់យើងសម្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងនោះទេ ប៉ុន្តែវាមានន័យថាថ្ងៃនេះ យើងអាចនិយាយទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដោយពាក្យទំាងអស់នោះបាន។ សេចក្តីស្រឡាញ់គឺស្ថិតនៅលើវេហានភាល័យ ហើយក្តីស្រឡាញ់នេះសោតទៀត វាគួរតែត្រូវបានបើកចំហជាលក្ខណៈទូលំទូលាយ។

ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំតែងតែស្ថិតនៅជាមួយនឹងភរិយាដ៏ស្រស់សោភារបស់ខ្ញុំ គឺអូន ម៉ៅ ចំណាន។ ថ្ងៃនេះ យើងរួមគ្នា ហើយយើងតែងតែប្រារព្ធទិវានេះ ប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ ទំាងជីវិត និងសុភមង្គល។ បេះដូងរបស់យើងបើកចំហឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីស្រទ្បាញ់ ហើយយើងទំាងពីរនាក់គឺជាមនុស្សដែលមានសុភមង្គលបំផុតដែលបានទទួលនូវក្តីស្រទ្បាញ់នៅក្នុងពេលនេះ ហើយវាក៏បានរម្លឹកដល់ពួកយើងអំពីថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកវាមានទំហំប៉ុនណានោះ៕


Giving red roses may be an obvious romantic gesture today, but did it became a popular custom? The act of giving flowers didn’t become popular until the late 17th century, and has become a trend ever since especially on Valentine’s Day – proclaiming ones underlying love through red roses
A celebration that had evolved over hundreds of years from a religious feasts honoring martyrs to a love theme celebration. Today, Valentine’s Day is a universal day. A celebration of love and affection towards your loved ones, to your soulmate, your partner, but you can express these affections to your family as well. It does not mean that we only show our love just for today; it means that today, we can speak those words louder. Love is in the air and should be openly expressed.
My true Valentine has always been my absolutely stunning wife, Mao Chamnan. Today, together and always, we celebrate love, life, and happiness. Our hearts are on the sleeves for each other and we are two of the luckiest people to cherish this moment and remind ourselves how much we love each other – to love and be loved.

KithMeng #RoyalGroup

To Top