ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

AstraZeneca ប្រហែលជាប្រើព័ត៌មាន ហួសសម័យ ស្ដីពីការសាកល្បង វ៉ាក់សាំងបង្កាជំងឺកូវីដ-១៩

វ៉ាស៊ីនតោន៖ ទីភ្នាក់ងារសុខភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិក បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលដែលទទួល បានពីការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺកូវីដ-១៩ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក គឺប្រហែលជាបានប្រើ ព័ត៌មានហួសសម័យ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយ របស់ទីភ្នាក់ងារ សារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ របស់វិទ្យាស្ថានជាតិ អាឡឺហ្ស៊ី និងជំងឺឆ្លង (NIAID) បានឲ្យដឹងថា គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ និងសុវត្ថិភាព (DSMB) នៃការជំនុំជម្រះក្តីមានការព្រួយបារម្ភដោយព័ត៌មាន ដែលចេញផ្សាយដោយ AstraZeneca លើទិន្នន័យដំបូងពីការ សាកល្បងព្យាបាលវ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺកូវីដ -១៩ របស់ខ្លួន ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថា “DSMB បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភថា AstraZeneca អាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មាន ដែលហួសសម័យពីការសាកល្បងនោះ ដែលអាចផ្តល់នូវទស្សនៈមិនពេញលេញ នៃទិន្នន័យប្រសិទ្ធភាព” ។

សារព័ត៌មាន AstraZeneca បានរាយការណ៍ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា វ៉ាក់សាំងការពារ ជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ខ្លួនបានផ្តល់ការការពារយ៉ាង ខ្លាំងក្នុង ចំណោមមនុស្សពេញវ័យគ្រប់វ័យ ក្នុងការសាកល្បងដែលធ្វើឡើង នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស អាមេរិកខាងត្បូង មួយចំនួន។

គួរបញ្ជាក់ថា ការសាកល្បងប្រើ placebo បានចាប់ផ្តើមនៅខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានការចូលរួម ពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពេញវ័យចំនួន ៣២,៤៤៩ នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះនៅ ៨៨ កន្លែង នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ីលី និងប៉េរូ ៕
ដោយ: ឈូក បូរ៉ា

To Top