ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Top news: រដ្ឋបាលរបស់លោក បៃដិន កំពុងរងសម្ពាធ ពីក្រុមអ្នកជំនួញធំ ៗ និងអ្នកការទូត …

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ រដ្ឋបាលរបស់លោក ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ចូ បៃដិន កំពុងរងសម្ពាធពី ក្រុមអ្នកជំនួញធំ ៗ និងអ្នកការទូត ដើម្បីលុបចោល ការហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើររបស់ ជនជាតិអឺរ៉ុប ដោយសារការវិនិយោគ ពីទ្វីបនៅអាមេរិក បានធ្លាក់ចុះជិតមួយភាគបី កាលពីឆ្នាំមុន។ នេះបើតាម AFP នៅមុននេះបន្តិច ។

To Top