ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យូអិន អនុម័ត ដំណោះស្រាយ ការពារការអប់រំ ក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ

យូអិន ៖ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការ សហប្រជាជាតិ បានអនុម័តដំណោះស្រាយ ស្តីពីការការពារការអប់រំ នៅក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយ របស់ទីភ្នាក់ងារ សារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួ ។

ដំណោះស្រាយលេខ ២៦០១ ដែលបានទទួលការគាំទ្រ ជាឯកច្ឆ័ន្ទ ពីក្រុមប្រឹក្សា ដែលមានសមាជិក ១៥ រូប ថ្កោលទោស យ៉ាងដាច់អហង្ការ ចំពោះរាល់ការរំលោភ លើច្បាប់អន្តរជាតិ ជាធរមាន ដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងការជ្រើសរើស និងការប្រើប្រាស់កុមារ ដោយភាគីជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ក៏ដូចជាការជ្រើសរើសឡើងវិញរបស់ពួកគេ ការសម្លាប់ និងការធ្វើទារុណកម្ម ការរំលោភ និងផ្សេងៗទៀត ។ ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ និងការចាប់ពង្រត់ ។

ដំណោះស្រាយក៏ថ្កោលទោស ការវាយប្រហារប្រឆាំង នឹងសាលារៀន និងមន្ទីរ ពេទ្យ ក៏ដូចជាការបដិសេធ ចំពោះការចូលប្រើប្រាស់មនុស្ស ធម៌ដោយភាគីជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងការបំពានផ្សេងទៀត ទាំងអស់នៃច្បាប់អន្តរជាតិ ។

ដំណោះស្រាយនេះជំរុញ ឱ្យរដ្ឋសមាជិកអង្គការ សហប្រជាជាតិ បង្កើតវិធានការ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីការពារ និងដោះស្រាយការវាយប្រហារ និងការគំរាមកំហែង នៃការវាយប្រហារប្រឆាំង នឹងសាលារៀន និងកន្លែងអប់រំ ហើយតាមសមស្រប បង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ ក្នុងស្រុក ដើម្បីធានាការគោរព ចំពោះកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិ ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេ ។

ដំណោះស្រាយថ្កោល ទោស ការប្រើប្រាស់សាលារៀន ដោយយោធាផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិ ហើយទទួលស្គាល់ថា ការប្រើប្រាស់ ដោយកងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធ និង ក្រុមប្រដាប់អាវុធ អាចធ្វើឲ្យសាលារៀន មានគោលដៅវាយប្រហារដោយស្របច្បាប់ ដូច្នេះវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពកុមារ និងគ្រូបង្រៀន ក៏ដូចជាការអប់រំរបស់ពួកគេ ។

នៅក្នុងនោះក៏អំពាវនាវ ឱ្យរដ្ឋជាសមាជិកការពារ សាលារៀន ជាកន្លែងទំនេរ ពីអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាព ដោយកត់សម្គាល់ថា ក្មេងស្រីអាច ជាជនរងគ្រោះ នៃការវាយប្រហារលើការ អប់រំរបស់ពួកគេ ដែលអាចនាំឱ្យមានការ រំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាការចាប់ពង្រត់ និងការរំលោភ និងទម្រង់ផ្សេងទៀត នៃអំពើហិង្សា ផ្លូវភេទ និងជំរុញ ឱ្យរដ្ឋ ជាសមាជិកចាត់វិធានការ ដើម្បី ដោះស្រាយការទទួល បានសិទ្ធិទទួលបាន ការអប់រំ ស្មើ គ្នា របស់ កុមារាកុមារី ។

ដំណោះស្រាយអំពាវនាវ ឱ្យរដ្ឋជាសមាជិកបញ្ឈប់ និងទប់ស្កាត់ការជ្រើសរើស និងការជ្រើសរើស កុមារឡើងវិញ ដោយភាគីជម្លោះ តាមរយៈការអប់រំប្រកប ដោយគុណភាព ដែលផ្តល់ក្នុងបរិយាកាស សុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះ ៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top