ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្ត ព្រះសីហនុ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០៤នាក់ ទៀត ភាគច្រើន ជាអាជីវករផ្សារលើ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០៤នាក់ទៀត ដែលជាករណីឆ្លង នៅក្នុងសហគមន៍ ភាគច្រើនជាអាជីវករផ្សារលើ និងក្រុមគ្រួសារ ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាមួយអាជីវករទាំងអស់ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top

ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២

SEA Game 2023