ព័ត៌មានជាតិ

ភ្នំពេញ​ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១៣០នាក់

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានរកឃើញ ករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៣០នាក់ ដែលជាករណី ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ។ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទង ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំង១៣០នាក់នេះ ត្រូវរាយការណ៍ ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ និងរួសរាន់ទៅយកសំណាក នៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

To Top