ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន២៣នាក់ នៅខេត្តកំពង់ចាម

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៣នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០១នាក់ ព្រៃឈរ ០៣នាក់ ស្រុកជើងព្រៃ ១១នាក់ ស្រុកបាធាយ ០៧នាក់ស្រុកចំការលើ ០១នាក់ និងករណីជាសះស្បើយ ចំនួន០៨នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ៕

To Top