ព័ត៌មានជាតិ

ខែឧសភា កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ ជិត២០ម៉ឺននាក់

ភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវ ទេសចរ ចំនួន១៩៤,០២៥ នាក់ ក្នុងនោះ ភ្ញៀវទេសចរជាតិ ចំនួន១៩១,៨២០ នាក់ និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង ចំនួន២,២០៥ នាក់។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ មន្ទីរទេសចរណ៍ រាជធានី-ខេត្ត៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top