ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន៥៥នាក់ នៅខេត្តកំពត

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៥៥នាក់បន្ថែមទៀត ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top